Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt
v. 44
3 11:00 Gudstjänst med Hemlandssånger - i ord och ton
Annika Koen predIkar
Lovsång med Lovisa Holm
Nattvard
Barnmöte för olika åldrar
Cafe
Alla varmt välkomna
Spara i din kalender
v. 45
6 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
10 11:00 Sånggudstjänst med Lotsarna från Jävre
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 46
13 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
17 11:00 Gudstjänst
Annika Koen predikar
Lovsång med Johanna Carlzon
Barnmöte för alla åldrar.
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 47
20 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
24 11:00 Gudstjänst
Andreas Sundström predikar
Lovsång med Jonas Carlzon
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 48
27 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna
Spara i din kalender
29 fr 10:00 Begravningsgudstjänst i Hoppets kapell
Spara i din kalender
20:00 Bönekväll 20.00-22.00
Kerstin Bergdahl mfl.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt