Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 11:00 Gudstjänst
Predikan av Leif Berglund
Lovsång med Johanna Carlzon
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 10
4 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
8 11:00 Gudstjänst
Annika Koen predikar
Lovsång med Lina och Rickard Tjernlund
Nattvard
Barnmöte för alla åldrar
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 11
11 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
15 11:00 Gudstjänst
Predikan av Johannes Lundgren, Hemmingsmark
Lovsång
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 12
18 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
22 11:00 Gudstjänst
Annika Koen predikar
Lovsång
Barnmöte för alla åldrar
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 13
25 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
29 11:00 Gudstjänst
Predikan av Moses Jele
Lovsång med Rebecka & Albin Lilja
Cafe
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt