Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 11:00 Gudstjänst
Leif Berglund predikar
Lovsång med Jonas Carlzon
Café
Spara i din kalender
v. 10
4 on 18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
8 11:00 Gudstjänst
Annika Koen predikar
Lovsång med Lina och Rickard Tjernlund
Barnmöte för alla åldrar
Nattvard
Café
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 12
18 on 11:00 Gudstjänst
Predikan av Johannes Lundgren mediamissionär ÍBRA
Lovsång med Jonas Carlzon
Café
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
22 11:00 Gudstjänst tillsammans med Strömnäskyrkan
Annika Koen predikar
Lovsångsteam
Barnmöte för alla åldrar
Café
Alla varmt välkommna!
Spara i din kalender
v. 13
29 11:00 Gudstjänst
Livesänd gudstjänst på Facebook
Cris Gera och Jonas Carlzon
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt