Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 18:00 Nyårsdagen Nyårsgudstjänst
" Tankar inför det nya året" Bengt Berggren predikar
Lovsång med Jonas Carlzon
Kyrkfika
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 03
18 Piteå Kristna råds ekumeniska helg (PKR)
Fred. 17 - Söndag 19/1 - 2020
Se Piteås Kristna Råds facebooksida och predikoturer.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 04
22 on 14:00 Bön.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koeń
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 05
29 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt