Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
1 on 18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
5 18:00 Ingen gudstjänst i Djupvikskyrkan
Men livesänd gudstjänst på Facebook kl.18.00
Annika Koen predikan.
Jonas Carlzon lovsång
Spara i din kalender
v. 15
10 fr 18:00 Lovsångskväll Live på Facebook
med Cris Gera och Jonas Carlzon
Spara i din kalender
v. 16
15 on 18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 18
29 on 14:00 Bön
Annika Koen
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt