Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2021 Bläddra en månad framåt
v. 16
25 11:00 Dela-med-dig Gudstjänst via Teams
Välkommen till en gudstjänst där du har möjlighet att dela med dig av vad Gud gjort i ditt liv,
gärna något från det senaste året, men har du något annat att berätta så går det bra,
det går även bra om du vill dela med dig av en sång, ett bibelord, en bön eller ett böneämne.
Vi ses via Teams kl. 11:00, klicka gärna in dig några minuter innan mötet börjar.
Ge gärna en gåva till Djupvikskyrkans verksamhet:
Bankgiro: 794-7880
Swish: 123 618 84 94

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNmNTBhOWMtN2U0MC00Mjk5LWIwMDItYjUwOTIwM2VmODUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d9152e-e7da-4edd-b1cf-9b706245cc51%22%2c%22Oid%22%3a%2205cd668d-991a-4556-afde-bb1e09d43b35%22%7d
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2021 Bläddra en månad framåt