Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2021 Bläddra en månad framåt
v. 08
28 11:00 Distansgudstjänst
Lovsång: Cris Gera
Predikan: Thomas Sjödin
Tema: Hur misslyckanden kan bli vackra
Samtal i smågrupper efter predikan.
Kollekt till Djupvikskyrkans verksamhet,
Swish: 123 618 84 94
Bankgiro: 794-7880
Hoppas att vi ses!

Klicka på länken för att delta:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM5NDc4NTMtMmFkNS00NDRiLTkxNjItZmI3MWVmZDhlNTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d9152e-e7da-4edd-b1cf-9b706245cc51%22%2c%22Oid%22%3a%2205cd668d-991a-4556-afde-bb1e09d43b35%22%7d
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2021 Bläddra en månad framåt