Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt
v. 35
5 11:00 Gudstjänst
Lovsång, predikan: Stefan Lindberg.
Spara i din kalender
v. 36
7 ti 18:30 Bön och lovsång
Spara i din kalender
11 18:00 Möteshelg: Martin Reen
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön.
Spara i din kalender
12 11:00 Möteshelg: Martin Reen
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön.
Spara i din kalender
v. 37
14 ti 18:30 Bön och lovsång
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst och Årsmöte
Predikan: Stefan Lindberg
Lovsång, servering.

Djupvikskyrkans årsmöte kommer att vara direkt efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 38
21 ti 18:30 Bön och lovsång
Spara i din kalender
26 11:00 Gudstjänst
Omsorgsteamet håller i gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 39
28 ti 18:30 Bön och lovsång
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt