Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
1 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
5 18:00 Ingen gudstjänst i Djupvikskyrkan
Men livesänd gudstjänst på Facebook kl.18.00
Annika Koen m.fl.
Spara i din kalender
v. 15
12 18:00 Ingen gudstjänst i Djupvikskyrkan
Men livesänd gudstjänst på Facebook kl.18.00
Annika Koen m.fl.
Spara i din kalender
v. 16
15 on 14:00 Bön
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
19 18:00 Ingen gudstjänst i Djupvikskyrkan
Men livesänd gudstjänst på Facebook kl.18.00
Spara i din kalender
v. 17
26 18:00 Ingen gudstjänst i Djupvikskyrkan
Men livesänd gudstjänst på Facebook kl.18.00
Spara i din kalender
v. 18
29 on 14:00 Bön
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudium
med Annika Koen
Alla varmt välkomna
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt