Sidhuvudbild

Kontakt

Djupvikskyrkan
Abborrgatan 3
941 35 Piteå
Mail-adress: djupvikskyrkan@kyrktorget.net

Bg: 794-7880 Sparbanken Nord
Swishkonto 123 618 84 94

Kontakter:
Pastor Annika Koen tfn: 070-736 81 77
Ordf. Ylva Carlsson tfn: 070-344 25 97
Ordf. Yvonne Wikström tfn.:070-3206403
Sekr. Magnus Lidén tfn: 070-696 70 95
Kassör Margareta Burström tfn: 070-398 95 54
Ledamot Berit Olsson tfn: 070-257 04 88
Ledamot Kerstin Bergdahl tfn: 070-204 94 22
Ledamot Fredrik Erlandsson tfn: 073-979 25 07
Ledamot Jonas Carlzon tfn: 070-331 75 60

baten.jpg